Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS RANBO APS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Ranbo ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at reservere eller leje et hus hos os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn og e-mailadresse.

Ranbo ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:


– Besøger vores hjemmeside

– Benytter vores kontaktformular

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og e-mail indhenter vi for at kunne svare tilbage på henvendelser.

På grund af den lille mængde information, som brugen af denne hjemmeside kræver, opbevarer vi dine informationer på ubestemt tid. 


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos unoeuro, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i unoeuros datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til Claus@lowo.dk.

Rul til toppen